GDPR

POLITICA DE CONFIDENtIALITATE
cu privire la
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Varianta actualizata in data de 25 mai 2018.

1. PERSOANA RESPONSABILa DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.

Responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este ROWEB DEVELOPMENT SRL („ROWEB”), avand urmatoarele date de identificare:

 • Adresa: str. Fratii Golesti, nr. 132, Pitesti, jud. Arges, Romania;
 • Numar de inregistrare: J03/490/2004;
 • Cod fiscal: 16243790;
 • Tel: 004 0348 401 040
 • Adresa de email: [email protected]

Va informam ca ROWEB a desemnat un delegat pentru protectia datelor, pe care il puteti aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele mentionate mai sus.


2. TIPURILE DE DATE COLECTATE SI PRELUCRAREA LOR

In prealabil va informam ca, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se intelege o serie de operatiuni cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestor date.

ROWEB poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, calitatea detinuta in societatile cu care desfasuram relatii contractuale. Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor in baza de date protejata a societatii si utilizate in scopurile prevazute in sectiunea urmatoare.

De asemenea, ROWEB poate prelucra datele personale transmise in acelasi scop de terti, care au calitatea de operatori si stabilesc scopul si mijloacele prelucrarii lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comertului ori operatori specializati cu furnizarea unor informatii similare.


3. TEMEIUL JURIDIC SI SCOPUL PRELUCRARII

Datele personale vor fi prelucrate conform urmatoarelor dispozitii legale:

 • art. 6.1. lit. a) din Regulament daca prelucrarea se realizeaza in baza consimtamantului dvs.;
 • art. 6.1. lit. b) din Regulament daca prelucrarea este necesara in vederea incheierii/executarii unui contract cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentati;
 • art. 6.1. lit. c) din Regulament daca prelucrarea datelor dvs. este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale;
 • art. 6.1. lit. f) din Regulament daca prelucrarea se realizeaza in scopul unui interes legitim al societatii noastre.

Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate in urmatoarele scopuri:

 • Pregatirea incheierii unui contract cu societatea pe care o reprezentati sau in cadrul careia va desfasurati activitatea; incheierea si executarea acestuia;
 • Purtarea conversatiilor electronice sau telefonice, dupa caz, referitoare la relatiile contractuale dintre ROWEB si societatea in cadrul careia activati;
 • Transmiterea ofertelor privind serviciile ROWEB; continutul se va personaliza in functie de interesele clientului;
 • Primirea si transmiterea raspunsurilor la intrebarile sau reclamatiile clientilor;
 • Gestionarea si emiterea documentelor aferente executarii unui contract, precum facturile;
 • Gestionarea trimiterii de informatii privind promotiile, ultimele noutati si informatii personalizate, adaptate profilului societatii cliente;
 • Gestionarea serviciului de WI-FI de la sediul nostru.

Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor personale nu va produce efecte cu privire la executarea contractului incheiat intre societatea in cadrul careia va desfasurati activitatea si ROWEB.

Nefurnizarea datelor necesare pentru incheierea sau executarea unui contract intre ROWEB si societatea in cadrul careia activati va conduce la  imposibilitatea incheierii contractului.


4. DURATA PaSTRaRII DATELOR PERSONALE

ROWEB va pastra datele personale numai in timpul perioadei rezonabil necesare, tinand cont de durata relatiilor contractuale sau a efectelor acesteia dupa expirare.

Acest lucru inseamna ca poate pastra datele personale o perioada rezonabila, inclusiv dupa ce persoana interesata nu mai desfasoara activitate in cadrul societatii cliente sau au incetat raporturile contractuale cu aceasta din urma. Dupa aceasta perioada, datele personale vor fi sterse, cu exceptia datelor salvate pentru restaurare in caz de avarie. In acest ultim caz, datele vor fi sterse daca prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, contractele, facturile si alte documente contabile vor fi pastrate pe perioada legala in baza interesului legitim al societatii de a tine evidenta si proba continutul raporturilor juridice cu partenerii sai contractuali.


5. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate urmatorilor destinatari:

 • Societati afiliate din grupul ROWEB sau subcontractori independenti;
 • Institutii publice, in cazul in care acestea le solicita, in conformitate cu normele fiscale, de protectie a muncii, de siguranta sociala sau cu oricare alte reglementari aplicabile.

Societatea poate primi date de la alte persoane in vederea realizarii unui proiect, care declara, in calitate de operatori, ca au obtinut acordul persoanei vizate pentru transmiterea datelor.

In orice caz, tertii cu care se partajeaza anumite date cu caracter personal vor dovedi in prealabil adoptarea masurilor de natura tehnica si organizatorice adecvate pentru protectia corecta a datelor acestora.


6. MaSURI DE PROTECtIE A DATELOR PERSONALE

Baza de date ROWEB este protejata prin  tehnici de securitate a informatiei, precum firewall-uri si proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidentialitate acestora.

Va informam ca am adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranta si integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesam, precum si pentru a evita pierderea, modificarea si/sau accesarea acestora de catre terti neautorizati.


7. COOKIE SI SOCIAL MEDIA

Va informam ca folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fisiere mici pe care browserul dvs. le creeaza automat si care sunt stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tableta, smart phone etc.) atunci cand vizitati site-ul nostru web. Cookie-urile nu dauneaza dispozitivului dvs., nu contin virusi sau alte programe rau intentionate. Informatiile sunt stocate in functie de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.

Utilizarea cookie-urilor serveste pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim asa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaste ca ati vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite sa afisam in mod corespunzator oferta noastra pe site. In plus, modulele cookie ne ajuta sa determinam din ce tara accesati site-ul nostru web pentru a putea afisa continut pentru fiecare tara. Aceste cookie-uri sunt sterse automat dupa ce parasesc site-ul nostru web (durata setarii / procesarii cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, "sesiunea").

Utilizarea acestor (i) cookie-uri strict solicitate si (ii) cookie-uri functionale pe site-ul nostru este posibila fara consimtamantul dvs. din cauza interesului nostru legitim de a furniza un site tehnic fara deficiente (articolul 6 (1) (f) din Regulament). Din acest motiv, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau activate individual.

Majoritatea browserelor accepta cookie-urile in mod automat. Cu toate acestea, puteti seta browserul astfel incat sa nu fie stocat niciun cookie pe dispozitivul dvs. sau intotdeauna sa apara un indiciu inainte ca un nou modul cookie sa fie stocat acolo. De asemenea, puteti dezactiva modulele cookie deja salvate prin setarile browserului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor va poate impiedica sa utilizati toate functiile site-ului nostru si este posibil sa nu puteti utiliza corect site-ul web.

Orice alte informatii personale, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi inregistrate decat daca furnizati aceste informatii in mod voluntar, in contextul unei cereri de informatii.


8. DREPTURILE DVS. LEGATE DE DATELE PERSONALE

In cele ce urmeaza va transmitem o lista a drepturilor dvs. pe care le puteti exercita prin intermediul adresei electronice:

Dreptul de acces
Aveti dreptul sa obtineti confirmarea in legatura cu procesarea sau nu a datelor personale care va privesc, precum si sa obtineti accesul la acestea.
Dreptul la rectificare
Aveti dreptul sa solicitati ca ROWEB sa rectifice datele personale atunci cand sunt inexacte sau sa se completeze in cazul in care sunt incomplete.
Dreptul la stergerea datelor din baza noastra de date
Ne puteti solicita ca datele personale sa fie sterse atunci cand, intre altele, datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor in care au fost colectate ori daca va retrageti consimtamantul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul sa solicitati limitarea prelucrarii datelor in situatii in care: contestati exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificarii; datele dvs. nu ne mai sunt necesare insa le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi; pe durata verificarii daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra celor exercitate de dvs., in situatia in care v-ati opus prelucrarii.
Dreptul la portabilitate
Aveti dreptul sa primiti datele personale in format structurat, de uz obisnuit si cu citire mecanica, si de a le transmite altui responsabil, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si se efectueaza prin mijloace automatizate.
Dreptul la opozitie
Va puteti opune ca datele personale sa faca obiectul unei prelucrari de catre societatea noastra, inclusiv in legatura cu elaborarea de profiluri. In acest caz, ROWEB nu va mai procesa datele dvs., cu exceptia situatiei in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.
Decizii individuale automatizate
Aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizata, inclusiv a elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau va afecteaza in mod semnificativ. Totusi, nu va fi posibila exercitarea unui astfel de drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si ROWEB, este autorizata de dreptul aplicabil Uniunii sau cel Intern, cu conditia sa se stabileasca masuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dvs. legitime; sau se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.
Dreptul de a depune plangere
Aveti dreptul de a de depune plangere la autoritatea de supraveghere.

Orice schimbare a regulilor de confidentialitate cu privire la datele noastre de contact, tipurile de informatii colectate, destinatarii si scopul utilizarii lor, in masura in care va fi necesara, va fi publicata pe aceasta pagina, putand fi consultata oricand de catre dvs.