Proiect European

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Regio Instrumente Structurale 2014-2020

Despre proiect

SC ROWEB DEVELOPMENT S.R.L., este beneficiarul proiectului ,,EXTINDEREA CAPACITatII SI IMBUNaTatIREA COMPETITIVITatII ROWEB DEVELOPMENT SRL IN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR PRESTATE’’, cod SMIS 116584, proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei, prin realizarea si prestarea pe piata interna a activitatilor de realizare a softului la comanda, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu programe informatice avansate si echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Servicii – cresterea volumului serviciilor oferite in categoria serviciilor de realizare a softului la comanda;
  • Financiar – mentinerea cresterii cifrei de afaceri anuale;
  • Resurse materiale (active corporale si necorporale) - construirea unui spatiu in care sa se desfasoare activitatea specifica a companiei, dotarea cu echipamente si programe informatice performante;
  • Resurse umane – angajarea de personal specializat- crearea a 6 locuri de munca noi in cadrul societatii.

Rezultate obtinute:

  • Construirea unui spatiu de prestare a serviciilor adecvat, un imobil cu birouri D+P+3E necesar functionarii activitatii;
  • Achizitionarea de dotari necesare in spatiul construit, echipamente IT, echipamente de birotica si programe informatice;
  • Achizitionarea unei instalatii de panouri solare pentru producerea apei calde menajere in regim propriu;
  • Asigurarea tuturor utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
  • Amenajarea spatiilor exterioare aferente imobilului;
  • Au fost create 6 locuri de munca noi in cadrul societatii.

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 3.758.214,11 lei, valoarea totala eligibila a fost de 3.086.840,23 lei. Valoarea contributiei publice a fost de 1.963.822,89 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din F.E.D.R. a fost de 1.669.249,46 lei (54,08%), valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National a fost de 294.573,43 lei (9,54%), iar co-finantarea eligibila a beneficiarului a fost de 1.123.017,34 lei (36,38%). Valoarea neeligibila inclusiv TVA a proiectului a fost de 671.373,88 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 52 luni (01.03.2017-30.06.2021).

Locul de implementare a proiectului este: Bulevardul Fratii Golesti, nr.132, Municipiul Pitesti, judet Arges, Regiunea Sud-Muntenia.

Impactul proiectului:

Prin implementarea proiectului societatea a diversificat categoriile de servicii si a crescut calitatea acestora, a mentinut si a creat locuri de munca, compania realizand pasi importanti in cresterea competitivitatii pe piata specifica.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.